slide_01a
banner na web 2024
slide_02
slide_05
slide_06

 

Z historie

Církvice
Malá ves Církvice se nachází v kouzelné části labského údolí. Od roku 1981 patří k městskému obvodu Ústí nad Labem-Střekov. Leží na pravém břehu Labe v CHKO České středohoří. První zmínka pochází z roku 1357. Jméno je odvozeno od slova cierkev, tj. od dřevěného kostela, který tu stával. Ve středověku se zde nacházely vinice ústeckých měšťanů. Církvicemi prochází železniční trať a cyklostezka.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se zvonicí
Kostel je poprvé v Církvicích zmiňován k r. 1352. Dnešní barokní stavba stojí v dolní části obce u řeky Labe a pochází z r. 1701. Kostel nemá věž, pouze sanktusník, v němž se nacházel zvon z r. 1712 od Jana Baltazara Crommela.
Jižně od kostela stojí zvonice. Byla zřejmě postavena zároveň s kostelem, tedy na počátku 18.století, ovšem dnešní podoba jí byla dána až v 19.století. Jedná se o jedinou hrázděnou zvonici v Česku. Na zvonici dnes visí pouze
malý litinový zvon od J. Pragnera z r. 1918. Vedle něj je prázdná dřevěná hlava, jejíž zvon se dnes nachází v kostele sv. Josefa ve Vaňově (stav k roku
2001). Dále se zde nacházel nezvěstný zvon od Matěje Špice z r. 1540.
Zvonice i kostel jsou státem chráněné památky.

Další pamětihodnosti
socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století
barokní fara z poloviny 18. století s mansardovou střechou