slide_01a
slide_02
slide_03
slide_04

 

 


 

KONCERTY - Pravidla a doporučení

Pro diváky
Koncerty se mohou konat. Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 50% a celkový počet přítomných osob nesmí uvnitř přesáhnout 500 a venku 1000 osob. Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi mini bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.


Pro účinkující

Všichni účinkující musí mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), pokud zrovna nevystupují.

Tato omezení stále významně zasahují do ekonomické situace hudebníků, promotérů, pořadatelů, klubů a dalších. Zásah mají zmírnit kompenzace dopadů opatření.

 

 

 


Mše se konají pravidelně každou druhou neděli v měsíci.