2018

2017

» VÁNOČNÍ HRA V KOSTÝMECH 2017

» ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED 2017

» KOMORNÍ KONCERT 2017

» ROMANTICKÝ KONCERT 2017

» KLASICKO-ROMANTICKÝ KONCERT 2017

» PĚVECKÝ RECITÁL 2017

» SÓLOVÉ VYSTOUPENÍ 2017

» PODVEČER PRO MEZZOSOPRÁN A KLAVÍR 2017

» ZAHAJOVACÍ KONCERT 2017

» PROGRAM 2017 - komplet

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009